Informasjon


Orientering om vigsel

Velg ønsket dato for vigsel.
Du finner kun lørdager på listen, ønskes en annen ukedag må du ta kontakt med oss.
Tidspunktene som er satt opp i kirkene er faste. På Oscarsborg og "andre steder" justeres tidspunktet ofte i forhold til ønsker og praktiske forhold.


OBS! Bruk samme fødselsnummer og telefonnummer som ved første innlogging.


Ta kontakt med oss på epost eller telefon dersom du lurer på noe eller ønsker å bytte dato.

Innsamlet data i forbindelse med forespørselen blir lagret og benyttet så lenge det er behov i henhold til
retningslinjer for slike henvendelser.