Informasjon


For å starte utfyllingen trengs et 11-sifret fødselsnummer.
Dere vil motta en kode på sms for å gå videre i prosessen.

Velg kirke og dato der det er ledig plass.

I første omgang er det nok å fylle ut navn på barnet og kontaktinformasjon til dere foreldre. Har dere ennå ikke bestemt navn på barnet, kan dere likevel sende påmeldingen.

Etter at dato for dåpen er bekreftet, kan dere senere gå til "Jeg vil åpne en registrering", og oppdatere innholdet med for eksempel faddere. Bruk samme fødselsnummer og telefonnummer som ved første innlogging.

Dere vil bli invitert til dåpstreff som holdes månedlig for de som skal døpes i denne perioden. Dersom dere ønsker en individuell dåpssamtale i stedet, er det også mulig.

Fra midt august åpner vi med forbehold for dåp i gudstjenesten kl. 11.00. Vi følger opp pålegg og anbefalinger om smittevern tett og hvis situasjonen fremdeles krever det vil dåpen flyttes fra kl 11.00 til egen dåpsgudstjeneste kl 13.00.