Drøbak og Frogn menighet > Vigsel

Vigsel

Informasjon

I Drøbak kirke er tidene for vigsel lørdag kl 14.00, 15.30 og 17.00.
I Frogn kirke og Smia kapell er tidene lørdag kl 12.00 og kl 13.30.

I noen tilfeller er det også mulighet for vigsel andre ukedager.

Det er også åpnet for at prestene kan vie andre steder enn i kirkene. Oscarsborg festning er godkjent som fast vigselssted. I utgangspunktet er tidspunktet som brukes der 13.30. Det må da gjøres en egen avtale med aktørene på Oscarsborg. Hotellet, om man bruker dem til selskapet, eller Festningsforvalter om man kun ønsker vielsen der.

Det kan og søkes om å vies andre steder; dette må det søkes om særskilt på eget skjema.

Vi har kun kapasitet til 3 vielser pr lørdag.

På andre ukedager kan tidspunktet diskutteres.