Drøbak og Frogn menighet > Vigsel

Vigsel

Informasjon

I Drøbak kirke er tidene for vigsel lørdag kl 14.00 og 15.30.
I Frogn kirke og Smia kapell er tidene lørdag kl 12.00, 13.30 og 15.30.

Oscarsborg festning er godkjent som fast vigselssted. Dette skjer i samarbeid mellom kirken og hotellet eller festningsforvalteren. Tidspunktet på innregistreringen er kl. 12.00, dette tispunktet justeres ofte etter avtale

Det er også åpnet for at prestene kan vie andre steder enn i kirkene. Dette må det søkes om særskilt på eget skjema. Tidspunktene er kl.12.00 og 15.30, i enkelte tilfeller justeres dette etter avtale.

Vi har kun kapasitet til 3 vielser pr lørdag.

I noen tilfeller er det mulighet for vigsel andre ukedager, tid avtales da individuelt.

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort